Asdent rezerwuj
Zarezerwuj wizytę

tel. +48 48 383 36 00

kom. +48 667 960 663

e-mail: gabinet.asdent@gmail.com
Asdent oferta Nasza praktyka / Regulamin
As-dent gabinet stomatologiczny

Gabinet Stomatologiczny

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych (Regulamin)

Gabinet Stomatologiczny AS-DENT jest prywatną praktyką dentystyczną działającą na podstawie Zezwolenia nr 68-98-2-1554849 wydanego przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie. Właścicielem gabinetu oraz lekarzem udzielającym świadczeń jest lekarz stomatolog Agnieszka Romanik, legitymująca się Prawem Wykonywania Zawodu Lekarza Stomatologa nr 1554849. Świadczeń udziela również lekarz dentysta Patrycja Maj, legitymująca się Prawem Wykonywania Zawodu nr 2963889. Specjalizujemy się w ortodoncji, stomatologii zachowawczej, estetycznej, endodoncji mikroskopowej(leczeniu kanałowym), protetyce i zaburzeniach stawu skroniowo - żuchwowego. Mile widziane w Gabinecie są dzieci!

Umawianie pacjentów na wizytę

Zajmujemy się leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem. Na każdą wizytę pacjent powinien zapisać się wcześniej (ok. 2-6 tygodni – zależy od terminu i preferowanej godziny). Zapisy przyjmowane są w terminach, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Na standardową wizytę przeznaczamy 30 minut, na konsultację 15-30 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe), odbudowę estetyczną lub protetyczną do 120 minut. Na wizyty powyżej pół godziny umawiamy po wpłaceniu zadatku - 60zł (wchodzącej w cenę planowanej wizyty. - por. w regulaminie „Odwoływanie wizyt”) za każdą rozpoczętą godzinę. Pacjenci, którzy nie odwołali wizyty półgodzinnej i nie przyszli na nią, również przy następnym zapisie muszą wnieść zadatek (nawet jeśli jest to wizyta półgodzinna). Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane są 5-10 minutowe przerwy potrzebne do zdezynfekowania stanowiska pracy. Nie zapisujemy pacjentów na wizyty krótsze niż 15 minut. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio na fotelu dentystycznym w gabinecie.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo pacjentów z powikłaniami bólowymi w celu doraźnej interwencji. Zawsze są przyjęci pacjenci naszego Gabinetu, inni w miarę możliwości czasowych.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt

W przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, należy odwołać ją wcześniej (minimum 6 godzin przed ustalonym terminem popołudniowym – po g. 14 i dobę przed dopołudniowym – wizyty do g. 14), by mógł skorzystać ktoś inny z tego miejsca i by sam mógł w przyszłości skorzystać z możliwości listy rezerwowej i wcześniejszej wizyty. A także, by nie przepadł pozostawiony zadatek. Zadatek jest wliczany do wizyty, na której dane leczenie będzie zakończone. W przypadku niezgłoszenia się na zadatkowaną wizytę i niepowiadomienia wcześniejszego o tym Gabinetu, zadatek przepada.

Tel. (48) 383 36 00 jest telefonem stacjonarnym i tel. komórkowy 667 960 663. Czynne są w godzinach pracy Gabinetu.

Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie gwarancyjnym wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub wypadnie wówczas w najbliższym możliwym terminie (do 30dni) od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez
 • uszkodził protezę poza jamą ustną

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i niepodlegających reklamacji powikłań takich jak:

 • ból zęba lub tkanek otaczających
 • szczękościsk
 • pęknięcie, złamanie zęba
 • obrzęk, ropień, krwiak
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym
 • podwyższona temperatura, złe samopoczucie
 • alergia na zastosowane leki
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży
 • problemy natury estetycznej
 • problemy z jedzeniem i mówieniem
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe
 • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne

Chociaż większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu nie należy planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Zasady przyjmowania pacjentów ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w naszym gabinecie z niewielkimi korektami od 2005 roku. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel gabinetu.

Zapraszamy do współpracy!